Sopimusehdot

Varaukset

040 5909437
myynti@risteilytsaimaa.fi


Maksut

Tilausristeilymaja mahdollisista lisäpaketeista maksetaan 50% varauksen yhteydessä varausmaksuna. Loppulasku laskutetaan vuokraajalta siten, että lasku erääntyy 7 vrk ennen sovittua risteilyajankohtaa. Mikäli risteilyyn on alle 7 vrk varauksesta, laskutetaan koko summa varauksen yhteydessä ja lasku erääntyy maksettavaksi heti.

Peruutus

Jos asiakas haluaa perua varauksensa, hän menettää varauksen yhteydessä suorittamastaan varausmaksusta 50%. Mikäli asiakas haluaa, hän voi maksaa laskun kokonaisuudessaan jo varauksen yhteydessä.

Varauksen siirtäminen

Jos asiakas haluaa siirtää risteilynsä ajankohtaa esimerkiksi huonon sää-ennusteen vuoksi, se on mahdollista. Tämä tulee ilmoittaa puhelimitse kolmepäivää ennen sovitun risteilyn ajankohtaa. Tässä tapauksessa sovitaan risteilylle uusi ajankohta huomioon ottaen veneen muut sovitut varaukset.

Vahingonkorvausvelvollisuus

Asiakas ja hänen seurueensa ovat vastuussa kaikista veneelle ja sen varusteilla aiheuttamistaan vahingoista risteilynsä aikana. Jos asiakas rikkoo veneen omaisuutta, aiheutuneet vahingot laskutetaan häneltä risteilyn päätyttyä.

Risteilyn peruuntuminen meistä johtuen

Mikäli risteily joudutaan perumaan luonnollisesta esteestä johtuen, kuten esimerkiksi veneen tekninen vika, on vuokraava taho välittömästi yhteydessä varauksen tekijään ja jo maksetut varausmaksut palautetaan asiakkaalle. Mikäli asiakas haluaa varata uuden risteilyajan, kohdennetaan maksu siihen.

Omien eväiden ja juomien tuonti

Voit tuoda omia eväitä ja alkoholi juomia paitsi  punaviiniä mukanasi veneelle. Veneellä ei ole omaa alkoholi tarjoilua.

 

 

Vesijettien vuokrausehdot

1. Vesijetin vastaanottaminen 

Vesijetti luovutetaan asiakkaalle polttoainesäiliö täytettynä, pakollisine varusteineen. Palautus polttoaineäiliö täytettynä. 

Asiakkaan kanssa käydään läpi vesijetin peruskäyttökoulutus, sekä turvallinen käyttö.

Vesijetin vuokraukseen ikäraja on 20 vuotta. Asiakkaan on tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä ajokortilla, passilla tai kuvallisella henkilökortilla ennen vuokrauksen alkamista. 

Asiakas on vastuussa siitä, että hallitsee riittävät tiedot sekä taidot vesillä liikkumiseen ja osaa käsitellä vesijettiä valitsemallaan vesialueella. 

Polttoaineena käytettävä vain ja ainostaa 98E bensiiniä.

Sea-Doo RXP 300 hp kisajettiä vuokrataan tapauskohtaisesti 

      

2.Vesijetin käyttö 

Vuokraajan vastuulla on, että vesijettiä EI SAA KÄYNNISTÄÄ jos vesijetin alla ei ole metriä vettä. 

Vesijetti tulee sammuttaa ajoissa rantaan ajaessa.

Mahdollisesta turbiinin tai kulutusrenkaan vaurioista vastaa vuokraaja. Kulutusrenkaan /turbiinin rikkoutuessa omavastuu on 2000 euroa. 

Vesijettiä ei saa käyttää kilpailutoimintaan.

Vesijettiä ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle  tai viedä suomen rajojen ulkopuolelle.

 

 3.Vakuutus ja omavastuu 

Vesijeteissä on voimassa oleva vuokrajeteille tarkoitettu vakuutus. Vakuutus kattaa törmäyksen, uppoamisen, palovahingon, varkaus- ja ilkivaltavahingot. Vakuutus ei kata asiakkaalle aiheutuneita henkilövahinkoja tai rikkoontunutta tai kadonnutta irtaimistoa. Asiakas on itse vastuussa kaikista aiheuttamistaan henkilövahingoista. Jos vesijetille tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta asiakkaan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, vesijetin käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, käyttämisestä rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että asiakas on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, asiakas on velvollinen korvaamaan vuokraamolle aiheutuneet kulut kokonaisuudessaan. 

Mikäli vesijetille tapahtuu vahinko, voi vuokraamo periä asiakkaalta omavastuun suuruisen summan, joka on 2000 euroa. Asiakkaalle mukaan vuokratut tai annetut lisätuotteet, kuten kelluntaliivit, märkäpuku, tai muut varusteet korvataan uushankintahinnan mukaisesti näiden rikkoontuessa tai hävitessä. Asiakas on velvollinen korvaamaan vesijeteille ja sen varusteille aiheutuneet vahingot sekä korvaamaan vuokraamolle näistä johtuneet muut kustannukset. 

Mahdollisen kolarin sattuessa, asiakas on velvollinen kutsumaan paikalle poliisin. Poliisi suorittaa tapahtumapaikalla tutkimuksen. Asiakas on velvollinen ottamaan ylös tapahtuman silminnäkijöiden yhteystiedot sekä yksityiskohtaisesti kirjaamaan ylös mitä vahinkotilanteessa on tapahtunut. 

 

 

4. Alkoholi ja vesijetti

Vesijettiä ei luovuteta alkoholia nauttineelle tai muutoin päihtyneelle henkilölle, eikä sitä saa ajaa alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena. Vahingon tapahtuessa vuokralainen on täysin korvausvelvollinen  ja vuokraamo ei ole vastuussa tapahtuneesta.

 

5. Erimielisyydet 

Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen tarkastavaksi, asian ratkaisee vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa, muu lain mukainen alioikeus. Jos vuokraaja on rekisteröitynyt yritys, kanne nostetaan aina vuokraamon kotipaikkakunnan alioikeudessa.